Showing 1–12 of 13 results

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia 70% – 30g

50,000 30,000

Socola Single-Origin

Socola đen Alluvia 70% 80g

90,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia 85% – 30g

50,000 30,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia 85% 80g

95,000 90,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia cafe Arabica – 30g

50,000 30,000
90,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia vị Dừa 80g

90,000 59,000

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia vị Quế – 30g

30,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola đen Alluvia vị Quế 80g

90,000 69,000
Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Socola sữa Alluvia 40% – 30g

50,000 30,000
1
Bạn cần hỗ trợ?