HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 1. HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ NĂM 2022
  01. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Vỏ Cam 2022
  02. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Mắc Ca 2022
  03. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Việt Quất 2022
  04. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Hạnh Nhân
  05. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Trắng Trà Xanh 2022
 2. HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ NĂM 2021
  01. Tự Công Bố Sô Cô La Đen 85% ít đường 2021
  02. Tự Công Bố Sô Cô La Đen Quế 2021
  03. Tự Công Bố Sô Cô La Đen Cà Phê 2021
  04. Tự Công Bố Sô Cô La Đen Dừa 2021
  07. Tự Công Bố Bột Cacao Nguyên Chất 2021
  08. Tự Công Bố Bột Chocolate 3in1 2021
 3. HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ NĂM 2020
  01. Hồ Sơ Tự Công Bố Cà phê VIP 2020
  02. Hồ Sơ Tự Công Bố Cà phê Family’n Friend 2020
  03. Hồ Sơ Tự Công Bố Cà phê Delight 2020
  04. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Quế 2020
  05. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen 100% không đường 2020
  06. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Sữa 40% 2020
  07. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Sữa Gừng 2020
  08. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Hạt Cacao Rang NIBS 2020
  09. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Sữa Hạt Điều 2020
  10. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen 70% 2020
  11. Hồ Sơ Tự Công Bố Bột Cacao Nguyên Chất 20% 2020
  12. Hồ Sơ Tự Công Bố Bơ Cacao 2020
  13. Hồ Sơ Tự Công Bố Hạt Cacao Rang Nguyên Chất 2020
  14. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Phủ Cam 2020
  15. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Phủ Chuối 2020
  16. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Phủ Gừng 2020
  17. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Phủ Thơm 2020
  18. Hồ Sơ Tự Công Bố Sô Cô La Đen Phủ Xoài 2020